HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
116,605,718 lượt truy cập

Thị xã Long Mỹ: Huấn luyện chiến đấu cho 58 dân quân tự vệ

10/06/2020 | 09:56 GMT+7

(HG) - Ngày 9-6, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Long Mỹ tổ chức huấn luyện chiến đấu cho 58 dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng năm 2020 của 9 xã, phường trên địa bàn thị xã. Trong thời gian 7 ngày, từ ngày 9 đến ngày 15-6, các học viên được quán triệt về: đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; một số nội dung cơ bản của pháp lệnh về nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh, động viên quốc phòng, biên giới quốc gia, an ninh quốc gia, biên phòng, phòng thủ dân sự và văn bản liên quan; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta; chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lực lượng dân quân còn được hướng dẫn thao tác kỹ chiến thuật và chiến đấu, như: đi đều, đứng lại, đổi chân, giậm chân khi đi, khám súng, đặt súng; nghiêm nghỉ, quay tại chỗ, chào có súng và không có súng, đội hình cơ bản a, b; võ thuật và quản lý, bảo quản vũ khí, khí tài được trang bị, tập bắn mục tiêu thấp bằng súng bộ binh và được giới thiệu một số loại lựu đạn, kiến thức chung về thuốc nổ, một số phương tiện gây nổ.

Mục đích của đợt huấn luyện nhằm nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân tự vệ, nắm được kỹ thuật, chiến thuật và sử dụng các loại vũ khí trang bị được biên chế cho dân quân tự vệ, giúp lực lượng sẵn sàng xử trí các tình huống có thể xảy ra, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

THẢO NGUYÊN 

Viết bình luận mới