HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
84,341,818 lượt truy cập

Góp nhiều ý kiến sửa đổi Luật Thanh niên

20/03/2019 | 07:44 GMT+7

Trên 3.200 ý kiến góp ý về việc sửa đổi Luật Thanh niên được Tỉnh đoàn ghi nhận trong Đoàn bộ, báo cáo về Trung ương Đoàn.

Đoàn viên, thanh niên thành phố tham gia Ngày hội đoàn viên 2019.

Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 tại Kỳ họp lần thứ 8, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006.

Qua tổng kết thực tiễn hơn 10 năm thi hành, luật này bộc lộ những bất cập cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên và thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên, đáp ứng yêu cầu phát triển thanh niên, công tác thanh niên cũng như sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, sau thời gian lấy ý kiến, các cấp bộ đoàn trong tỉnh ghi nhận trên 3.200 ý kiến về cần quy định rõ các chính sách, chế độ; những vấn đề về thanh niên đô thị, nông thôn…

Cụ thể là luật cần quy định khuyến khích tổ chức, cá nhân giải quyết việc làm cho thanh niên; ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai để phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu đa dạng về học nghề cho thanh niên; phát triển hệ thống các cơ sở dịch vụ tư vấn giúp thanh niên tiếp cận thị trường lao động; ưu tiên dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và thanh niên tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; thanh niên của hộ nghèo cần được ưu tiên vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ xóa đói giảm nghèo, vốn tín dụng ưu đãi.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh còn đề nghị cần quy định nhiều hơn đến thanh niên nông thôn vì hiện chủ yếu lao động nông nghiệp và đời sống rất khó khăn. Quy định cụ thể về quản lý, giáo dục thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi không tự ý bỏ học, bỏ nhà, sống lang thang, không hút thuốc lá, uống rượu; phòng, chống tệ nạn xã hội và không vi phạm pháp luật.

Có quy định về khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân tham gia chăm sóc, giúp đỡ thanh niên khuyết tật, thanh niên tàn tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy, sau cải tạo hòa nhập cộng đồng.

Về trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên, luật cần cụ thể UBND các cấp xây dựng cơ sở hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí cho thanh niên. Có cơ chế, chính sách giao cho tổ chức thanh niên huy động thanh niên thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các chương trình, dự án khác để thanh niên có điều kiện phấn đấu, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp.

Chính sách quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng thanh niên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo trẻ, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia quản lý nhà nước và xã hội phải được cụ thể hơn nữa.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh cũng nêu ý kiến về giám sát, phản biện xã hội. Cụ thể, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải được tham gia giám sát, phản biện xã hội về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; có cơ chế phù hợp để khẳng định tiếng nói chính đáng về công tác giám sát để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Sửa đổi Luật Thanh niên nên liên kết với các văn bản luật khác nhằm đảm bảo có sự quản lý chặt chẽ thanh niên. Ở các đơn vị lực lượng thanh niên xung kích, đi đầu trong công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… nhưng kinh phí, chế độ đãi ngộ chưa thỏa đáng, có khi tham gia hoạt động không được cấp kinh phí nên ít nhiều ảnh hưởng đến tư tưởng đoàn viên, thanh niên, vì vậy phải quan tâm nhiều hơn…

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 57/2018/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Theo đó, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sẽ thảo luận và cho ý kiến đối với Luật Thanh niên (sửa đổi).

Anh Nguyễn Minh Thương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn: Đoàn viên, thanh niên tỉnh Hậu Giang có đề nghị, trong xem xét, sửa đổi Luật Thanh niên cần quy định chính sách cho thanh niên khuyết tật, thanh niên tàn tật được học văn hóa, học nghề, giải quyết việc làm phù hợp, được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; được miễn, giảm học phí ở các cơ sở giáo dục công lập; được miễn, giảm viện phí khi khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế của Nhà nước. Với những cán bộ đoàn hoạt động năng nổ, có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ về chuyên môn cũng như công tác đoàn, đến khi hết tuổi tham gia theo quy định thì phải được ưu tiên quy hoạch, bổ nhiệm…

 

T.THỨC tổng hợp

Viết bình luận mới