Xây dựng Đảng - Chính quyền

16/06/2016 14:04:34
Nhìn lại 30 năm đất nước đổi mới trên con đường xã hội chủ nghĩa, từ những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, Đại hội XII của Đảng thẳng thắn thừa nhận: “...Đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện...

01/06/2016 15:43:20
Theo PGS Nguyễn Trọng Phúc, cần siết chặt kỷ luật Đảng, kiên quyết thải loại những phần tử đã biến chất ra khỏi Đảng để làm trong sạch đội ngũ của Đảng

12/05/2016 07:28:23
Một mô hình của đội viên với việc nâng cao ý thức giúp đỡ lẫn nhau và giáo dục truyền thống lịch sử cho các em học sinh đã được Ban Dân vận Thị ủy Long Mỹ đăng ký là mô hình “Dân vận khéo” cấp thị xã năm 2016.

11/05/2016 15:00:19
TS Nguyễn Sỹ Dũng cho rằng hệ thống khuyến khích để phục vụ dân, trở thành “công bộc của dân” chưa được thiết kế chuẩn nên rất nhiều người vẫn quan niệm mình là quan chức.

11/05/2016 09:07:09
Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới,

09/05/2016 16:58:08
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Tư tưởng, đạo đức, lối sống là cốt lõi của văn hóa. Xây dựng văn hóa kiểm tra cốt lõi là xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

20/04/2016 14:25:34
Sáng 19-4, Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

19/04/2016 08:25:37
Từ sau chia tách đến nay, các cấp ủy đảng của thị xã Long Mỹ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

11/04/2016 07:26:39
Nhờ đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nên huyện Châu Thành đã tạo được những chuyển biến to lớn trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giúp địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

04/04/2016 07:17:08
Nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống,

Trang trước | Trang sau  
 Các tin đã đưa ngày:    
Chuyên Đề