Xây dựng Đảng

30/01/2015 05:28:26
Đó là tâm sự chung của nhiều đảng viên lớn tuổi khi nói về dự tính của mình trong tương lai. Mặc dù tuổi họ đã cao, sức đã yếu.

29/01/2015 16:10:04
Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), ngày 28/01, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn Việt Nam”.

28/01/2015 14:47:54
Đề xuất cấm cán bộ của Ban Tổ chức trung ương tiếp xúc trực tiếp với người được đưa vào quy trình nhân sự để dự kiến bổ nhiệm, thăng chức.

28/01/2015 07:13:40
Hơn 10 năm qua, ở nhiều địa phương trong tỉnh, nơi nào xây dựng, tổ chức hoạt động có hiệu quả mô hình đảng viên giúp đỡ hộ nghèo,

22/01/2015 08:01:30
Năm 2014 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

22/01/2015 08:00:29
Cùng với nhiều địa phương khác trong huyện, thời điểm này, Đảng bộ xã Vĩnh Trung (huyện Vị Thủy) đang tập trung thực hiện tốt các mặt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020.

19/01/2015 07:45:29
Những năm qua, Đảng bộ xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy luôn quan tâm công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng.

15/01/2015 07:04:02
Sau khi hoàn thành sớm, đúng yêu cầu đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Vị Thanh đã tiến hành các bước chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 với quyết tâm cao,

13/01/2015 02:02:40
Đảng bộ xã Thuận Hưng (huyện Long Mỹ) đã quyết tâm và nỗ lực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh;

12/01/2015 16:22:03
Trong ngày làm việc thứ 7 của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (ngày 11/1), Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 8 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI.

Trang trước | Trang sau  
 Các tin đã đưa ngày: