Xây dựng Đảng

04/06/2014 07:16:27
4 chủ doanh nghiệp được kết nạp Đảng, chưa phải là con số nhiều so với tổng doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh,

22/05/2014 07:29:29
Những năm qua, công tác xây dựng Đảng của 2 xã còn khó khăn của TP.Vị Thanh là xã Hỏa Tiến và xã Hỏa Lựu đạt được nhiều kết quả tích cực.

25/04/2014 07:37:50
Chia tách chưa đầy 5 năm, với bao khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, nhưng xã Long Trị (huyện Long Mỹ) đang nổi lên với những thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng.

17/04/2014 07:37:54
Cố gắng tạo được những chuyển biến tích cực là quan điểm và phương châm của Đảng bộ xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

01/04/2014 06:58:23
Sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,

17/03/2014 07:19:34
Trong đợt quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), Đảng bộ huyện Phụng Hiệp đã mạnh dạn giao cho bí thư chi bộ các ấp trực tiếp triển khai,

27/02/2014 07:12:22
Cuối năm 2013, các chi bộ bắt tay chuẩn bị nguồn phát triển Đảng cho năm 2014, vì thế công tác này luôn được hoàn thành khá sớm trong các chỉ tiêu về xây dựng Đảng

11/02/2014 07:49:10
Năm 2013 là năm thứ tư liên tiếp Đảng bộ thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành được công nhận đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

07/02/2014 08:55:23
Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng.

29/01/2014 08:28:07
Năm 2013, năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XII, đồng thời cũng là năm sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010-2015.

Trang trước | Trang sau  
 Các tin đã đưa ngày: