Xây dựng Đảng - Chính quyền

04/10/2016 08:04:49
“Trong các cuộc họp Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện hàng tháng, chúng tôi mời lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện liên quan đến những vấn đề thuộc thẩm quyền mà người dân bức xúc, từ đó yêu cầu có hướng giải quyết kịp thời”

22/09/2016 08:19:54
Thời gian qua, Huyện ủy Châu Thành luôn quan tâm đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn và phát hành lịch sử Đảng bộ huyện, lịch sử ngành, đoàn thể, lịch sử đảng bộ các xã, thị trấn, đồng thời triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng, giới thiệu lịch sử đảng bộ địa phương nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

20/09/2016 07:49:33
Sau khi được hỗ trợ nhà, hầu hết các cựu thanh niên xung phong (TNXP) đều cố gắng làm ăn vươn lên trong cuộc sống. Họ dường như đang từng bước hiện thực hóa mong muốn của đồng đội và của chính mình đó là làm giàu cho bản thân, làm đẹp quê hương.

20/09/2016 07:37:41
Đảng ủy xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, luôn quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, coi đó là nền tảng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

16/09/2016 08:15:48
Đảng bộ phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ có 185 đảng viên sinh hoạt ở 10 chi bộ. Đầu năm đến nay, Đảng bộ phường đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, dân chủ trong Đảng, không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều mặt công tác đề ra trong năm.

08/09/2016 09:14:17
“Không chỉ cần cù trong lao động sản xuất, người dân xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, còn tích cực tham gia các phong trào do chính quyền địa phương phát động, đặc biệt là trong nhiệm vụ xây dựng và nâng chất xã nông thôn mới (NTM).

30/08/2016 09:25:10
Những tháng đầu năm, huyện Phụng Hiệp có 24 trường hợp tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật - con số khá cao so với các đơn vị huyện, thị, thành khác trong tỉnh.

29/08/2016 07:32:09
Cấp ủy các cấp ở thị xã Long Mỹ đã chủ động đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

24/08/2016 07:38:17
Trong đợt tiếp xúc cử tri tại các huyện, thị xã, thành phố vừa qua, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đơn vị tỉnh Hậu Giang đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

18/08/2016 07:11:29
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, các xã, phường, thị trấn loại II, III chỉ được bầu một phó chủ tịch UBND (trước đây 2 phó chủ tịch) và đến nay công tác nhân sự liên quan nội dung này ở tỉnh đã ổn.

Trang trước | Trang sau  
 Các tin đã đưa ngày:    
Chuyên Đề