CHÍNH TRỊ

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ ở Hậu Giang

05/11/2012 06:10:04

Nghiên cứu lịch sử Đảng bộ là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm làm rõ các chặng đường lịch sử và hoạt động đấu tranh của Đảng bộ, tổng kết thực tiễn lịch sử, nêu bật những thắng lợi, những thành tựu của cách mạng và cả những sai lầm, khuyết điểm, làm sáng tỏ những bài học, những vấn đề lý luận của cách mạng Việt Nam, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ trong thời kỳ đổi mới.

 

Qua 10 năm triển khai Chỉ thị 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư về tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trên địa bàn tỉnh, nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng được nâng lên rõ rệt. Công tác lịch sử Đảng đã được các địa phương, đơn vị hết sức chú trọng, tạo điều kiện để nghiên cứu, biên soạn nhằm góp phần làm rõ sự ra đời, phát triển và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của phong trào đấu tranh cách mạng của địa phương; tổng kết thực tiễn, rút ra những kinh nghiệm quý báu; giáo dục truyền thống, bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta; góp phần đấu tranh chống lại các thế lực thù địch mưu toan xuyên tạc lịch sử, chống lại Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta…

 

Cùng với những khó khăn của tỉnh mới thành lập, công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ cũng gặp không ít khó khăn: cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn, đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng ở tỉnh thiếu về số lượng, yếu về chất lượng. Trình độ của các cán bộ làm công tác này không đồng đều, không được đào tạo sâu về chuyên môn, chưa được qua các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, lại thường xuyên thay đổi.

 

Tỉnh ủy Hậu Giang rất quan tâm đến công tác nghiên cứu lịch sử Đảng bộ, chỉ đạo các cấp ủy đảng chú trọng đến công tác này, nhằm khơi dậy truyền thống đấu tranh bất khuất, của quê hương trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Hậu Giang. Các cấp dành kinh phí khá lớn của địa phương thực hiện công tác này. Riêng năm 2010, tỉnh đã hỗ trợ thêm cho các huyện, thị, thành 1,6 tỉ đồng (mỗi công trình Đảng bộ cấp huyện được hỗ trợ 100 triệu đồng, mỗi công trình cấp xã được hỗ trợ 50 triệu đồng); năm 2011, tỉnh sẽ hỗ trợ các địa phương 1,5 tỉ đồng. Nhờ có sự chỉ đạo sát sao và chính sách hỗ trợ kịp thời về tài chính mà các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

 

Về công tác nghiên cứu, biên soạn ở cấp tỉnh, đã hoàn thành và xuất bản được 7 công trình: Hậu Giang với cuộc khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940; Hậu Giang 5 năm xây dựng và phát triển; Quân, dân Khu 9 chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch sau Hiệp định Paris năm 1973; Hậu Giang đổi mới và phát triển; Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Hậu Giang; Kỷ yếu 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Hậu Giang và 5 công trình của ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Lịch sử ngành giáo dục trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; Lực lượng vũ trang Hậu Giang 5 năm xây dựng và trưởng thành; Những trận đánh của lực lượng vũ trang tỉnh Hậu Giang (4 tập); Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 ở Hậu Giang; Lịch sử Công an tỉnh Hậu Giang giai đoạn 1945-1975.

 

Về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống của các địa phương, đơn vị.

 

- Giai đoạn 1930-1975: đã có 7/7 huyện, thị, thành; 74/74 xã, phường, thị trấn và 9 ngành cấp huyện đã hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn xuất bản lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống.

 

- Giai đoạn 1975-2010: đã có huyện Long Mỹ đã hoàn thành, in ấn xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện; huyện Phụng Hiệp tổ chức xong hội thảo lần cuối, đang chỉnh sửa, dự kiến cuối năm nay xuất bản; 8/74 xã, phường, thị trấn: xã Long Bình, huyện Long Mỹ; xã Thạnh Xuân, xã Tân Phú Thạnh, thị trấn Bảy Ngàn của huyện Châu Thành A; xã Phú Hữu, xã Đông Phước, huyện Châu Thành; xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy; xã Hiệp Hưng và Lịch sử truyền thống ngành giáo dục huyện Phụng Hiệp.

 

Cùng với những chuyển biến tích cực của việc nghiên cứu, biên soạn, trong những năm qua, việc triển khai tuyên truyền, học tập lịch sử đảng bộ cũng được Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành quan tâm, chú trọng và đạt kết quả tốt. Ban Tuyên giáo tham mưu cho các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo các cơ quan hữu quan thông qua các lớp tập huấn, các hội nghị, các buổi sinh hoạt của các đoàn thể… dành thời gian nhất định để sinh hoạt về lịch sử của Đảng bộ, lịch sử truyền thống của địa phương, của ngành mình… cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; chỉ đạo các trường học trên địa bàn đưa vào giảng dạy cho học sinh trong chương trình ngoại khóa.

 

Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về lịch sử truyền thống của địa phương được nâng lên rõ rệt và tích cực phát huy truyền thống đó vào trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng thêm giàu đẹp.

 

Có thể nói, đạt được những thành quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp ủy đảng; sự đồng thuận, vượt khó của các cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng. Từ đó, làm cho chất lượng các công trình lịch sử Đảng đã xuất bản đảm bảo yêu cầu đề ra, rút ra những bài học cần thiết, phát huy những truyền thống quý báu của Đảng bộ, phục vụ đắc lực đường lối, nhiệm vụ chính trị, bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu giáo dục truyền thống, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và thế hệ trẻ hiểu được về lịch sử vẻ vang của Đảng bộ và truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của quê hương mình.

 

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh biên niên các sự kiện lịch sử để biên soạn lịch sử truyền thống của ngành; các địa phương, đơn vị nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ và lịch sử truyền thống của địa phương, đơn vị mình qua các thời kỳ; chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành đẩy mạnh công tác triển khai tuyên truyền, học tập lịch sử đảng bộ địa phương trong đảng viên, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh THPT, THCS và trong nhân dân. Năm 2012, dự kiến xuất bản 20 công trình lịch sử Đảng bộ địa phương và dự thảo xong quyển Hậu Giang - 10 năm một chặng đường để phục vụ cho Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

 

VÕ MINH TÂM

Chuyên Đề