BẢO HIỂM XÃ HỘI

Chi trả lương cho cán bộ hưu trí, đối tượng đang hưởng trợ cấp BHXH đón Tết Giáp Ngọ

25/12/2013 05:15:37

Để chi trả kịp thời lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ sắp tới, BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 5022/BHXH-BC thông báo kế hoạch cấp phát kinh phí chi lương hưu và trợ cấp BHXH 2 tháng (tháng 1 và tháng 2) năm 2014 như sau:

BHXH Việt Nam thực hiện cấp kinh phí chi lương hưu và trợ cấp BHXH 2 tháng (tháng 1 và tháng 2) năm 2014 căn cứ theo lịch chi trả tháng 1 năm 2014 của BHXH các tỉnh, thành phố.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ kế hoạch cấp phát kinh phí của BHXH Việt Nam và tùy tình hình thực tế của địa phương để chủ động tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH của tháng 1 và tháng 2 năm 2014 vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 năm 2014 đảm bảo an toàn, đầy đủ, kịp thời, thuận lợi cho người hưởng.

Trên tinh thần thực hiện Công văn số 5022/BHXH-BC của BHXH Việt Nam, BHXH Hậu Giang thông báo đến các đối tượng nắm và đến nhận đúng thời gian quy định.

VÂN PHƯỢNG

Chuyên Đề