Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân học tập và làm theo gương Bác

20/05/2019 | 06:21 GMT+7

(HG) - Thành phố Vị Thanh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tác động tích cực đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của thành phố, hàng năm đều đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ đề ra. Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, toàn thành phố có 79 mô hình của tập thể và 193 cá nhân xây dựng mô hình điển hình học tập và làm theo gương Bác.

- Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong 3 năm qua, huyện Vị Thủy xây dựng và củng cố, nâng chất 120 mô hình, cách làm hay, qua khảo sát có gần 45 mô hình đạt hiệu quả tốt có thể nhân rộng, nội dung từng bước phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực cùng địa phương trong công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, như: mô hình “Đâu khó có nông dân”, “Đâu khó có cựu chiến binh”, “Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Lá lành đùm lá rách”, “Tổ hùn vốn mua thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ nghèo”, “Hội giúp Hội”, “Chung tay giúp đảng viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở”, “Đảng viên phụ trách hộ”…

Mới đây, 15 tập thể và 30 cá nhân đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, toàn huyện Phụng Hiệp xuất hiện 122 mô hình tập thể và 237 gương cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác tiêu biểu trên các lĩnh vực, như: Cải cách phương pháp làm việc hiệu quả, giảm phiền hà cho Nhân dân, giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm kinh phí hoạt động; cải thiện công cụ sản xuất giúp giảm chi phí và thời gian lao động; cần, kiệm trong lao động, sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập; có lòng yêu thương con người, hiến đất xây dựng nhà thông tin, trường học, giao thông, thủy lợi; giúp đỡ người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội…

Huyện Phụng Hiệp đã tặng giấy khen cho 15 tập thể, 15 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhóm CTV

Viết bình luận mới