Lực lượng dân quân tự vệ không chỉ tham gia huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự, mà còn thực hiện nhiều hoạt động ở địa phương, góp phần giúp nền kinh tế địa phương ngày càng phát triển.
Chiến dịch tiêm vắc-xin sởi - rubella mở rộng là chiến dịch tiêm vắc-xin có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Thành công của chiến dịch có ý nghĩa quan trọng hướng đến mục tiêu tăng số người miễn dịch với bệnh sởi và loại trừ bệnh sởi vào năm 2017.
Xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em đang trở thành vấn nạn đáng báo động về sự suy đồi đạo đức, gây bức xúc trong xã hội. Càng đau lòng hơn khi nạn nhân bị XHTD còn rất nhỏ tuổi và đối tượng thực hiện hành vi phạm tội lại là những người thân quen với nạn nhân.
Canh thâm lộ cấp như thu vũ

Thần tảo sương nùng tự hải vân

Khoái tống hàn sam cấp chiến sĩ

Dương quang hòa noãn báo tân xuân