Cuộc thi Mô hình có cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, giai đoạn 2013-2014 (cuộc thi), đã thật sự lan tỏa, tạo thành một phong trào làm hàng rào đẹp, không chỉ ở phạm vi gia đình mà ở ấp, khu vực.
Kết thúc học kỳ I năm học 2014-2015, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở hai bậc học THCS, THPT đều tăng, tỷ lệ học sinh yếu, kém giảm đáng kể so với cùng kỳ năm học trước.
Trong khi công tác phòng dịch cúm gia cầm được ngành chức năng và các địa phương nỗ lực thực hiện, thì tại một số địa phương, người dân vẫn vứt xác gia cầm chết xuống sông. Việc làm thiếu ý thức này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn là tác nhân lây lan dịch bệnh.
Mùa thu như vẫn còn dìu dịu trong từng làn nắng nhẹ mơ màng đậu mềm trên lối cỏ.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tổ chức và triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh,