Giới Thiệu

Báo chí tỉnh Hậu Giang hình thành từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Khởi đầu là các tờ tin, tờ báo: Hòa bình thống nhất, Giải phóng, Chiến đấu,….

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam giải phóng, tờ báo CẦN THƠ XUÂN BÍNH THÌN 1976 ra đời. Đó là tờ báo đặt biệt có 16 trang, in tại 4 nhà in tư nhân.

Ngày 2 tháng 6 năm 1976, báo HẬU GIANG chính thức ra số báo đầu tiên. 1kỳ /tuần vào ngày thứ Tư, 8 trang, khổ (30 x 40). Số lượng phát hành tăng dần từ 5.000 lên 10.000 tờ/kỳ.

14 năm sau, hưởng ứng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI, đổi mới tư duy –đổi mới báo chí, tháng 10 năm 1989, báo HẬU GIANG xuất bản thêm tờ “HẬU GIANG phụ trương”.

Đầu năm 1991, tờ “HẬU GIANG phụ trương” cải tiến thành HẬU GIANG CHỦ NHẬT ra hàng tuần. Lúc này, báo phát hành 2kỳ/tuần với phương thức mở rộng địa bàn các tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng phát hành tờ báo HẬU GIANG chính 10.000 tờ/kỳ, báo HẬU GIANG CHỦ NHẬT 20.000 – 40.000 tờ/kỳ. 

Năm 1992, Hậu giang tách hai thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng Trong giai đoạn từ tháng 4- 1992 đến tháng 3- 1996, báo Cần Thơ xuất bản 2 kỳ/tuần vào ngày thứ tư và thứ sáu, mỗi số báo có 8 trang, khổ 30 x 40 cm.

Manchette Báo Cần Thơ (1999 và 2003)

  

 

 

BÁO HẬU GIANG         

 Ngày 1-1-2004, theo Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị và của Quốc hội khoá XI, tỉnh Cần Thơ được chia tách thành tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ. Sau khi chia tách, đầu tháng 1-2004, Tỉnh ủy Hậu Giang ra quyết định thành lập Báo HẬU GIANG. Báo HẬU GIANG trở thành “Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Hậu Giang, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang”.

Thành lập  đầu năm 2004 với nhân sự ban đầu là 16 người ( có 2 đảng viên). 12/16 PV- CNV mới vào nghề chưa tới 6 tháng.

          + Ngày 5-3-2004, báo Hậu Giang ra số đầu tiên vào ngày thứ ba hàng tuần, gồm 12 trang,

          + Ngày 01- 9 – 2004, báo tăng lên 2 kỳ/ tuần.

          + Tháng 01-2005, báo xuất bản 3 kỳ báo vào các ngày: thứ ba, thứ sáu và chủ nhật.

 

  

 

Lúc này bộ máy tổ chức của báo HẬU GIANG, như sau:

 

 

 Về tổ chức, 6 tháng sau ngày thành lập, Báo HẬU GIANG tiến hành củng cố sắp xếp lại bộ máy tổ chức gồm 4 phòng ban: Ban Trị sự, Ban Thư ký toà soạn, Ban Chính trị - văn xã, Ban Kinh tế - đời sống. Từ số lượng CB-PV ban đầu là 14 người, lúc này lực lượng CB-PV- CNV của báo đã được tăng lên 40 người. Có 72,5% đạt trình độ Đại học, 10% có trình độ Trung cấp.

 Năm 2005, được bổ sung thêm 1 Phó Tổng Biên tập Ông Võ Xuân Hiệp. Hiện nay, 90% CB-PV của báo là lực lượng trẻ (dưới 40 tuổi); 2/3 trong số đó dưới 30 tuổi.

Từ năm 2006, tổng số CB-PV-CNV: 50 người.

Tổng Biên tập:        Bà Ngô Hồng Đào

Phó Tổng Biên tập: Ông Võ Xuân Hiệp

 

  

 

 Sau nhiều lần cải tiến, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, hiện nay báo HẬU GIANG có 5 Ban: Trị sự, Thư ký xuất bản, Kinh tế, Chính trị – khoa giáo, Xã hội – Pháp luật & Bạn đọc.


Từ năm 2007, báo Hậu Giang thành lập Xưởng in. Tháng 5 năm 2007, Xưởng in chuyển thành Công ty TNHH In Hậu Giang.

Tháng 3-2008, báo Hậu Giang ra mắt báo điện tử Hậu Giang.

Tháng 10-2008, được bổ sung thêm 1 Phó Tổng biên tập ông Lê Văn Tông.

Năm 2010, bà Ngô Đồng Đào Tổng biên tập nghỉ hưu. Tháng 10-2010, ông Lê Văn Tông được bổ nhiệm làm Tổng biên tập, ông Hồ Công Nguyên được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên Tập.

Tháng 8-2011, bổ sung thêm 1 Phó Tổng biên tập là ông Lê Văn Mười Hai. Thực hiện Quy định 338 QĐ/TƯ ngày 26-11-2010 của Ban Bí thư Trung ương, Báo Hậu Giang từ các ban: Ban Trị sự, Ban kinh tế, Ban Chính trị - văn xã, Tổ bạn đọc & pháp luật đã sắp xếp lại thành 5 phòng: Hành chính Trị sự, Phòng Kinh tế, Phòng Thư ký Tòa soạn, Phòng Xây dựng Đảng Nội chính, Phòng Văn hóa Xã hội.


Từ năm 2012, tổng số CB_PV_CNV: 42 người, trong đó 28 người biên chế và 14 người hợp đồng.

Tổng biên tập: Ông Lê Văn Tông.

Phó Tổng biên tập: Ông Võ Xuân Hiệp.

Phó Tổng biên tập: Ông Hồ Công Nguyên.

Phó Tổng biên tập: Ông Lê Văn Mười Hai.

Tháng 7-2014: Bổ sung thêm 1 Phó Tổng biên tập ông Nguyễn Tấn Phúc.

Hiện nay, tổng số CB_PV_CNV: 40 người, trong đó 29 người biên chế và 15 người hợp đồng.

Tổng biên tập: Ông Lê Văn Tông

Phó Tổng biên tập: Ông Lê Văn Mười Hai.

Phó Tổng biên tập: Ông Nguyễn Tấn Phúc.

Phó Tổng biên tập: Ông Hồ Công Nguyên.

Tháng 2-2016: Bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Phúc làm Tổng biên tập.

Chuyên Đề