Thực hiện nghiêm, hiệu quả các nghị quyết về tổ chức bộ máy, cán bộ

11/10/2018 | 09:06 GMT+7

Năm 2018 - một năm khá bộn bề của ngành tổ chức xây dựng Đảng ở tỉnh bởi phải thực hiện, nâng chất nhiệm vụ thường xuyên và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương Đảng, kế hoạch của địa phương về tổ chức bộ máy, cán bộ. Song với nỗ lực cao, trên quan điểm “Việc nào dễ làm trước, khó làm sau”, ngành đã làm có kết quả nhiều mặt công tác.

Ông Phạm Minh Chính (đứng), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, làm việc tại Hậu Giang về công tác tổ chức cán bộ.

Bộ máy hệ thống chính trị dần tinh gọn

Có thể kể đến các nghị quyết của Trung ương Đảng về tổ chức bộ máy, cán bộ như nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết số 18); nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19); nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26)…

Để thực hiện các nghị quyết trên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch, chương trình thực hiện, cụ thể hóa thành nhiều nhiệm vụ, công việc theo lộ trình/thời gian, có phân công trách nhiệm cho từng cơ quan trong tham mưu và tổ chức thực hiện.

Ông Đào Văn Nhãn, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nói: “Đối với Nghị quyết số 18, chúng tôi tham mưu cụ thể hóa thành 19 nhiệm vụ, công việc theo lộ trình/thời gian cụ thể. Trong đó, có 9 nhiệm vụ phải thực hiện trong năm 2018”.

Nhờ sự quyết tâm của các cấp ủy mà đến nay toàn tỉnh ghi nhận nhiều kết quả nổi bật.

Về thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch UBMTTQ cấp huyện, Thành ủy Vị Thanh và Huyện ủy Vị Thủy đã thực hiện xong; chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, toàn tỉnh có 6/8 đơn vị thực hiện.

Trong khi đó, thực hiện chủ trương Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch và tiến hành xây dựng Đề án thực hiện, theo lộ trình hoàn thành trong quý IV và bắt đầu đi vào hoạt động từ quý I/2019; thị xã Ngã Bảy đang hoàn thiện đề án và đi vào hoạt động hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND và UBND thị xã quý IV/2018.

Chủ trương từng bước sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, ấp chưa đủ tiêu chuẩn cũng được khẩn trương thực hiện với việc UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tiến hành rà soát các đơn vị hành chính cấp xã và ấp, khu vực không đủ chuẩn theo quy định để có phương án trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND xem xét trong năm nay.

“Những gì Nghị quyết số 18 định hướng, yêu cầu được chúng tôi tham mưu, tổ chức thực hiện trên tinh thần quyết tâm cao nhưng cũng có sự linh hoạt trong phạm vi cho phép. Cơ bản đến nay, những chức danh hợp nhất đều “gánh” được 2 vai, đơn vị hoạt động ổn định. Cũng có thể nói rằng, mỗi huyện, thị, thành chọn 1-2 đơn vị cấp xã thực hiện mô hình bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch UBND tới đây sẽ khả thi”, ông Đào Văn Nhãn nhận định.

Về nội dung đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị theo Nghị quyết số 18, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, hiện đơn vị liên quan đang rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Sẽ tổ chức lại Đảng ủy Khối doanh nghiệp cho phù hợp nhằm nâng cao tính thực chất trong hoạt động.

Hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ban Tổ chức Huyện ủy Long Mỹ dù muốn tinh gọn hay không cũng chỉ 4 người thực hiện nhiệm vụ (do chia tách huyện vào tháng 9-2015). Từ đó đến nay, đơn vị này phải căng sức ra làm công việc của 1 ban tổ chức cấp ủy cấp huyện theo biên chế chung đến 8.

Nhận thấy khó khăn, thách thức nên sự chủ động trong công việc luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu; phân công nhiệm vụ rõ ràng, khoa học; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ. Ông Nguyễn Quang Sang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy Long Mỹ, nói: “Giờ làm việc trong ngày chúng tôi sử dụng hết và rất hiệu quả; lãnh đạo ban cũng phải tổng hợp, viết báo cáo, làm tham mưu các văn bản cho cấp ủy… Có thể nói là đầu óc lúc nào cũng phải tư duy công việc”.

Và thật sự rất hiệu quả khi năm rồi, đơn vị được xếp hạng ba trong thi đua cấp tỉnh giữa các ban tổ chức cấp ủy.

Không thể nói đơn vị này đi trước đón đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18, song phải chăng trong điều kiện bắt buộc thì năng suất công việc sẽ cao hơn?

Thực hiện Nghị quyết số 18, thành phố Vị Thanh hợp nhất chức danh trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch UBMTTQ từ tháng 4. Lãnh đạo đơn vị này thông tin, khó khăn là có thật khi công việc rất nhiều, của MTTQ nhiều hơn ban dân vận, nhưng vướng mắc thì không.

Ông Trần Quang Minh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh, nói cái lợi là tham mưu cho Thành ủy có sự tập trung thay vì phải bàn bạc giữa 2 lãnh đạo đơn vị trước đây. Hơn nữa, lãnh đạo toàn khối như vậy có nhiều thuận lợi và thống nhất trong phong trào quần chúng.

Từ khi hợp nhất chức danh, đơn vị này ban hành quy chế làm việc mới với nội dung giao việc rõ ràng, kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của các thành viên chặt chẽ hơn. “Điều này cũng phù hợp với chủ trương của Nghị quyết số 18 là khi bộ máy tinh gọn lại thì cán bộ phải phát huy vai trò thực hiện nhiệm vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, dẫn đến hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ông Trần Quang Minh đánh giá.

Trong khi đó, huyện Phụng Hiệp hợp nhất chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện từ tháng 8. Lãnh đạo đơn vị này cho biết cũng có những lợi thế.

Ông Mai Văn Tình, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, đúc kết: “Trách nhiệm nặng, công việc nhiều, sợ không hoàn thành nhiệm vụ nên tôi cố gắng nhiều hơn, từ đó cũng tìm ra phương pháp làm việc phù hợp, điều hành trôi chảy”.

Kết quả ở những đơn vị trên cho thấy, để số lượng, chất lượng công việc không có bước lùi so với trước thì từng cán bộ phải chủ động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sử dụng hết quỹ thời gian Nhà nước quy định cho chuyên môn. Đó cũng là sự thích ứng, sớm gắn kết chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị để có những sáng tạo trong công việc, giảm hẳn đầu mối trung gian.

Thực tiễn đòi hỏi bộ máy hệ thống chính trị phải tinh gọn, cán bộ phải nâng tầm, nâng chất hoạt động đã được đáp ứng. Không riêng gì Nghị quyết số 18 đi vào cuộc sống đem đến kết quả toàn diện mà các nghị quyết khác về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ sẽ tác động, bổ sung, gắn chặt lẫn nhau cho ra kết quả tổng hợp về hệ thống chính trị ở địa phương và cả nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể là các nghị quyết về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội; về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập…

Theo Tỉnh ủy, các nghị quyết về tổ chức bộ máy, cán bộ của Trung ương Đảng được tỉnh triển khai thực hiện thuận lợi là do nhận thức của các cấp ủy đảng và đảng viên trong tỉnh đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức ngày càng nâng lên. Đặc biệt là trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về củng cố tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tinh giản biên chế trong tình hình mới.

Kết quả chung về công tác tổ chức xây dựng Đảng đầu năm đến nay khẳng định nỗ lực của các cấp ủy và ngành tổ chức Hậu Giang.

Từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ được Ban Tổ chức Tỉnh ủy ưu tiên là tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26; đồng thời triển khai thực hiện một số công việc thực hiện theo lộ trình. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện một số nội dung đã đề ra trong kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18 và chỉ đạo hoàn thành việc thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đối với các đơn vị còn lại...

Triển khai Nghị quyết số 26, Tỉnh ủy xác định 20 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho 16 cơ quan, đơn vị trong tham mưu, tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang chỉ đạo từ nay đến cuối năm chọn một số đơn vị, địa phương làm điểm thực hiện các chủ trương thí điểm; xây dựng kế hoạch để thực hiện nhất quán việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương theo mục tiêu đề ra. Kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ các cấp, trước hết là cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy...

Thực hiện Nghị quyết số 19, tỉnh xác định đến năm 2021, toàn tỉnh giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập, 10% biên chế hưởng lương từ ngân sách so với năm 2015 (hiện tỉnh có 523 đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế 16.390 người); giảm 10% chi trực tiếp từ ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập so giai đoạn 2011-2015; phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ về tài chính và hoàn thành việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và đơn vị sự nghiệp khác thành công ty cổ phần.

 

Bài, ảnh: TRÍ THỨC

Viết bình luận mới